Plan managerial

Din punct de vedere managerial am desfășurat următoarele activități:

1.

Organizarea și întreținerea proiectul ”Școală după școala” pentru 10 elevi din ciclul
primar, cu finanțarea Comunei Vărgata.- Responsabili: învățătoarele Balogh Tunde și învățătoarea Marton Edit.

3.

Activități ore de fluier organizat de Balogh Tunde.

5.

Organizarea și întreținerea programul ”Dans popular maghiar” pentru 2 grupuri, în
total 40 de elevi cu finanțarea Comunei Vărgata, responsabil Balogh Tunde și Varga
Agota.

7.

Ținerea legătura cu partenerii din Holsbeek (Belgia), Kakasd, Celldomolk,
Mezokovesd (Ungaria), Deaki (Slovakia) cu Comuna Vargata, cu școala înfrățită din
Hodmezovasarhely (Ungaria), cu Asociații: Bodor Peter Muv Egyesulet, OTISZ, Focus
Eco Center etc. cu Fundații, cu biserici, cu Poliția și cu Medicul de familie.

2.

Organizarea și întreținerea proiectul”Grădinița cu program prelungit” pentru 16
copii preșcolari.

4.

Activități la biblioteca școlii– responsabil D-na Sandor Eva. • Școala dispune de o
bibliotecă modernă cu peste 7000 de cărți. Elevii au fost familiarizați cu activitatea
bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informație şi pe
studiul individual în bibliotecă.

6.

Meditații câte 1 oră / săptămână pentru elevii clasei a VIII-a din limba și lit română
și din matematică.

8.

Dispunerea microbusul școlar de către Comuna Vărgata pentru naveta elevii din
comuna, pentru proiectele ”Școală după școală” și ”Grădinița cu program prelungit”,
pentru activitatea dansului popular maghiar și pentru orice activitate didactică sau
concurs.

9.

Primirea cadou pentru ziua de Moș Nicolae de la Comuna Vărgata 20 lei/ elev si
pentru Ziua copiilor (1 iunie)

Raport de activitate anuala privind activitatea Școlii Gimnaziale Vărgata